Täiendkoolitus AcademicFoodLab

Õppekava nimetus

Kastmete koolitus,

kus läbitakse kogu põnev kastmemaailm nii soojad, külmad kui magusad. Nii proffessionaalile kui kodukokale.

Õppekava rühm

6-20 osalejat

Õpiväljund

Koolitatav teab millisest regioonist-riigist kaste pärit on. Koolitatav tunneb vajaminevaid toorained ja oskab neid käsitleda. Teab seadmeid ja töövahendeid, millega mingi kaste valmistatakse. Teab milline peab olema kvaliteetselt valmistatud kastme maitse, tekstuur ja välimus. Teab põhilisi ettetulevaid vigu. Teab puljongite ja fondide mõistet ja oskab neid valmistada. Teab põhilisi maitsekastmeid, ürte, maitseaineid ja vürtse (eelkõige neid, mida koolitusel vaja läheb). Teab erineviad rasvu ja oskab neid õigete kastmete juures kasutada. Teab mis on soe ja külm emulsioon. Suudab valmistada iseseisvalt vähemalt 20 erinevat sooja-külma kastet. Oskab soovitada millises toidus mingit kastet kasutatakse.

Õpingute alustamise tingimused

Koolitatav peab olema terve ja sooviga õppida

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorne, praktiline ja iseseisev –

6 x 7 akadeemilist tundi.

Kursuse hind

980 eurot/osaleja

Õppe sisu

Tutvustatakse auditoorselt kastmete ajalugu, regioone, põhimõtteid, nende valmistamiseks vajaminevaid tooraineid ja tehnoloogiaid. Tutvutakse viie Prantsuse põhikastmega. Erinevate regioonide iseloomulikumad ja kuulsamad kastmed. Selitatakse võid ja valmistatakse roux. Tutvutakse praktiliselt kastmete erinevate paksendusvõimalustega. Käsitletakse erinevaid puljongi tüüpe ja nende selitamise võimalusi. Külmad, soolased ja magusad kastmed.
Kogu eelnev auditoorselt läbi käidud materjal harjutatakse koos läbi praktiliselt. Lisaks mitmed erinevad Demod, mida viivad läbi koolitajad. Igapäevaselt on korraga kaks koolitajat.

Õpikeskkonna kirjeldus ja kvaliteet

Academic Food Labor, kus on koolitatavate kasutuses kõige uuemad proffessionaalsed
seadmed ja töövahendid. Oleme Eesti juhtiva proffesionaalsete seadmete maaletooja METOSe kõige uuemate seadmete DEMOköök. Lisaks veel alternatiivina vajaduse ka kodused seadmed. Oleme Bosch Grupi luxbrändi NEFF kõige uuemate seadmete DEMOköök. Avarad ruumid südalinnas, kus igal osalejal on samaaegselt teistega osaleda praktiliste ülessannete täitmisel. Eraldi auditoorium.
Kõik koolitatavad saavad kasutada- põlled, rätikud ning töövahendid.
Aadress Rävala pst 10, Tallinn. Tallinna Ülikooli Teadusraamatukogu hoones Academic Food Lab. Koolituse läbiviijad on ettevõtte omanikud.

Läbiviimise keel

eesti (erikokkuleppel ka vene ja ingliskeelsed rühmad)

Õppevorm

auditoorne

Hindamisviisid

Koolitusel osaleja valmistab ette töökoha ja toorained ning valmistab kastmeid vastavalt retseptuurile, arvestades hügieeni ja tööohutuse nõudeid. Juhendajad hindavad praktilise töö käigus kursusel osaleja oskusi vastavalt eelnevalt juhendaja poolt etteantud juhtnööridele.

Õppematerjalide loend

Igaks loenguks eraldi vajaminev koolitusmaterjal prindituna.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Koolitusel osalemist ja edukat lõpetamist kinnitav Tunnistus või siis koolitusel osaletud tundide arv (juhul kui ei sooritanud eksamit).

Koolitusele registreerimine

Academic Food Lab mailiaadressile saadetud kiri sooviga osaleda täiendkoolitusel. Vastu saadetud kinnitus-arve koolituse maksumuse ja rekvisiitidega. Tasutud arve hiljemalt 1 nädal ennem kursuse algust.

Koolitatava väljaarvamise kord

Koolitatav arvatakse välja ilma õppemaksu tagastamata juhul kui ta ei suhtu heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahenditesse ja koolituskeskuse varasse, ei käitu üldtunnustatud käitumisnormide ja hea tava järgi või ei luba tema tervislik seisund osaleda õppetöös.

Õppemaksu tagastamise kord

Kuni 72 tundi ennem kursuse algust tagastatakse soovi korral õppemaks 100%. Kuni 48 tundi ennem kursuse algust tagastatakse õppemaks 75%. Pärast esimese päeva läbimist tagastatakse soovijatele õppemaks 50% ulatuses. Pärast seda õppemaksu ei tagastata.

Tagasiside

Tagasiside ankeedid saadetakse kõikidele kursuse lõpetajatele-osalejatele kursuse lõppedes e-mailile. Soovi korral 6 kuu jooksul peale kursuse lõpetamist antakse teoreetilist abi lõpetajatele.

Koolituse läbiviiate vajalik kvalifikatsioon, koolitus ja tööoskused

Priit Toomits – peakokk erinevates edukates restoranides staaziga 20 aastat, Aasta Kokk võitja, igapäevaselt Academic Food Lab koolitaja 5 aastat, Rahvusvaheliste kokavõistluste kohtunik, sertifitseeritud WACS kohtunik (maailma kokkade organisatsioon), sertifitseeritud KCBC kohtunik (maailma barbeque ühingu). Eesti Peakokkade Ühingu asutajaliige. NEFFi Ambassador.

Andrus Laaniste – peakokk erinevates edukates hotelli restoranides staaziga 30 aastat, igapäevaselt Academic Food Lab koolitaja 5 aastat, Sommeljeede Erakooli kulinaaria teooria ja praktilise osa koolitaja 10 aastat, sertifitseeritud Põhjamaade kokavõistluste kohtunik. Eesti Peakokkade Ühingu asutajaliige ja selle endine president. NEFFi Ambassador. Osalenud kümnetel erialastel ja juhtimisalastel koolitustel nii Eestis kui Ameerika Ühendriikides CIA (Culinary Institute of America).

Rudolf Visnapuu – peakokk erinevates edukates restoranides ja hotellides staaziga 25 aastat. Rahvusvaheliste kokavõistluste kohtunik, sertifitseeritud WACS kohtunik (maailma kokkade organisatsioon). Eesti Peakokkade Ühenduse juhatuse liige ja endine president.

Koolitusasutuse kvaliteet ja koolitajate kvaliteet

AcademicFood Labor OÜ koolituste kvaliteedi tagamise alused